บริหารตลาดสด แหล่งเศรษฐกิจระดับรากฐาน ยังไงให้รุ่ง

ตลาดสด

จุดขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมากอีกจุดหนึ่งในวัฏจักรเศรษฐกิจ ก็คือ ตลาดสด แน่นอนว่า ตลาดสดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนทุกระดับ ที่ทุกคนจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยในทุกวัน  แต่ละวันมีกระแสเงินสดสะพัดในตลาดสดมากกว่า 100,000  บาท หรือเดือนละถึง 4,000,000-5,000,000 บาท จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีน่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าทุกตลาด จะไปรอดทั้งหมดในยุคนี้ การจะบริหารตลาดให้สดให้รุ่งนั้น ต้องเจอกับอะไรบ้าง การจัดการภายใน ตลาดสดสำคัญมากที่สุด           การบริหารจัดการตลาดสดเป็นเรื่องไม่ง่าย เพราะเป็นการจัดการหลายด้านทั้งพื้นที่ จัดการบริหารคน และการจัดการช่องขายของในตลาด ที่จอดรถ รวมถึงสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟ ห้องน้ำ  และอื่นๆ  การจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยได้ ต้องมีตัวช่วย ถ้าการบริหารคน และการเงิน การวางแผน คุณต้องทำเองแล้วละก็ คุณควรหาตัวช่วยที่ทำในส่วนอื่น เช่น การจัดการความวุ่นวายเรื่อง การลำเลียงสิ่งของภายในตลาด เพราะนอกจากลูกค้าแล้ว ตลาดยังมีสินค้า จำพวกของสด ผัด ผลไม้ มากมายที่ขนส่งเข้า-ออกอยู่เสมอ การใช้แรงงานคนยก ย่อมทำให้ล่าช้า แล้วยังเกิดความเสียหายต่อสินค้าเพราะสินค้ามีน้ำหนักมาก ทั้งยังต้องแบกขนในพื้นที่แออัด ที่คนเยอะอย่าง ตลาดด้วยแล้ว คู่แข่งคือซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำ             […]